Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Člen Unie českých pěveckých sborů
Kontakt:

Petra Kubenková, DiS. - dirigent
tel.: 603 187 838
e-mail.: petkakub@atlas.cz
ZUŠ D.Lidmily, Bílovecká 1, Ostrava-Svinov

Ilona Štulová - tajemnice sboru
tel.: 728 576 581

Dobroslav Lidmila


Dobroslav Lidmila ( nar. 27.1.1926 ) ve Vísce na Českomoravské vysočině, okr. Havlíčkův Brod. Studoval gymnázium v Chotěboři, v oktávě byl totálně nasazen pro práci v Říši; po maturitě udělené presidentem E.Benešem studoval medicínu v Praze a Hradci Králové (1945-1948). Ze studií odešel a prodělal základní vojenskou službu.
Od padesátých let minulého století působil v Ostravě (1950 – 2005 ) jako pedagog a sbormistr. Po celou tu dobu se kompozičně věnoval sborové tvorbě. Má mnoho desítek skladeb pro všechny druhy sborových těles, vokální dílo komorního charakteru, především ženská vokální kvarteta; napsal písně, dvojzpěvy a tři jevištní díla pro děti a mládež. Na počátku 70. let se osobitým způsobem věnoval skladbám na základě dodekafonické řady a jejího převodu do tonálních center pomoci alikvotních tónů. V devadesátých letech se obdobným způsobem zabýval gregoriánským chorálem; vznikla tak řada duchovních skladeb. Lidovou píseň uplatnil v četných úpravách a parafrázích.
Řídil čtyři dětské pěvecké sbory, z nichž nejúspěšnější byl DPS Cantabo Svinov při ZŠ a ZUŠ v Ostravě-Svinově, který přinášel z domácích i mezinárodních soutěží medaile všech kovů. Osm let vedl SPS Vítkovice (dnes PS Ostrava) a víc než třicet let Ženský pěvecký sbor Svinov. Ve vedení sborů s ním spolupracovala jeho pozdější (od r. 1987) manželka Lydie Romanská, učitelka, básnířka, spisovatelka. Jako učitel působil v Ostravě 55 let, jeho posledním působištěm byla Základní umělecká škola Ostrava-Svinov, kde se věnoval žákům v oboru improvizace (klavírní a kytarové) a základních skladebných technik.
Žil v Ostravě – Svinově, byl členem Asociace hudebních umělců a vědců Tvůrčího centra Ostrava. Na festivalu soudobé tvorby každoročně zaznívala jeho nová, především komorní vokální díla. Zemřel doma 31. prosince 2006 po dlouhé těžké nemoci. Jeho tělesné ostatky jsou uloženy na hřbitově v Heřmani obce Jeřišno okresu Havlíčkův Brod.
(Jeho životní i umělecké reálie jsou podrobně popsány v knize Dobroslav Lidmila hudební skladatel, sbormistr, pedagog. Napsala Lydie Romanská, vydal Repronis Ostrava r. 2006.)


Výběr z díla:
Pro ženské sbory:

Romantické sbory (6): (Až budu mít na déšť, Synáčkovi, Kam táhne vítr ); Káťa č.75645, Dva charakteristické sbory, Starožitnosti o jaru, cykly Zaříkání dne, Čtrnáct zastavení, Na Vysočině, Lidové dvojzpěvy s doprovodem klavíru. Parafráze: Honzíčkovi, Utíkej, Káčo, Šmigirigi. Duchovní skladby Oratorní mše, trojdílný Oratus, Rorate coeli, Crucifixus, Z biblických textů, čtyřdílný Orbis pictus, Kantáty: Motýlí čas, Odrou křestná, Země vyvolená, Záznam z konce tisíciletí, Východ nad večerem, Já se tam vrátím.

Pro smíšené sbory:

Čtyři věty, trojdílný Dopis civilizaci, Tři smíšené sbory, Horizontála, Lux aeterna, trojdílné Modlitby pro smíšený sbor. Parafráze: Mamulko, Běži voda běži, Cinky linky, a transkripce, např. Cantabo (pův. pro sopránové sólo s doprovodem klavíru).

Pro mužské sbory:

Amores (Být prstýnkem, Věrný); Láska, Splav, Prosinec Tráva na troskách (na texty čekých básníků). Parafráze: Andulko, Holka modrooká, Pec nám spadla, Tancuj, tancuj, Na tý louce zelený, Když jsem já k vám chodívával.

Pro dětské sbory:

Jevištní díla: Potopa, Kde mají slavíci sál, Cesta na boso; Sbory: Dětskýma očima, Dvojzpěvy pro děti, De media nocte. Písně:Bezdrátový telefon, Vokální muzika, Haló, tady Ostrava; Úpravy lidových písní: Lidové písničky pro děti a housličky, Slezské písničky pro sbor a děvuchu, V tym porubskym zamku, Ten suchdoský rybník, A depa ste šický, Našel sem jo pytliček a další.

Mnohé skladby jsou autorem transkribovány i pro jiný typ sboru než byly původně psány.