Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Člen Unie českých pěveckých sborů
Kontakt:

Petra Kubenková, DiS. - dirigent
tel.: 603 187 838
e-mail.: petkakub@atlas.cz
ZUŠ D.Lidmily, Bílovecká 1, Ostrava-Svinov

Ilona Štulová - tajemnice sboru
tel.: 728 576 581

Historie

Dobroslav Lidmila
Dobroslav Lidmila

Lydie Romanská-Lidmilová
Lydie Romanská-Lidmilová
Petra Kubenková
Petra Kubenková
Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily je těleso vzniklé v Ostravě-Svinově na základě víry v trvalé přátelství a v uzdravující, neomezenou moc hudby. Bylo to uprostřed sedmdesátých let, kdy člověk v našich zemích potřeboval načerpat novou víru v lidskou důstojnost. Sbor se poprvé sešel v lednu 1976 a dosud svá setkávání neskončil. Všem zúčastněným přinášela a přináší radost, příliv energie, a také rozhled po krásách sborové hudby. Nevyhnul se ani soutěžení, v dobách své mladosti dosáhl i na zlatou medaili z vrcholné soutěže, kterou v osmdesátých letech minulého století byly materiálně dobře zajištěné Písně přátelství.

Sbor zakládal hudební skladatel a sbormistr Dobroslav Lidmila (1926-2006) spolu se svou pozdější manželkou, Lydií Romanskou (1943), která plně převzala vedení na přelomu tisíciletí, kdy nemoc sbormistru omezila činnost v tělese. To, že stáli v čele lidé zapáleni pro umění, bylo zárukou kvality dramaturgie; ta se odvíjela od klasického složení repertoáru, jakým je hudba renesanční (polyfonie), romantická a novodobá, tvorba duchovní a lidová píseň v jejích úpravách, parafrázích a transkripcích.

Zřizovatelem sboru byla nejdříve Základní škola v Ostravě- Svinově, později Obvodní kulturní středisko Ostravy Poruby, po roce 1989 pak Zastupitelstvo městské části Ostravy -Svinova. Sbor zkoušel převážně ve školních třídách, určitou dobu také v prostorách svinovského kulturního domu.

Sbor často prováděl skladby regionálních skladatelů (Báchorek, Svatoš, Hába), a především to byly premiéry a nesčetné reprízy oblíbených skladeb Dobroslava Lidmily (parafráze Honzíčkovi, Utíkej, Káčo, Dva charakteristické sbory, Romantické sbory, trojdílné dílo Na Vysočině, Lidové dvojzpěvy s doprovodem klavíru a další).

Se sborem dlouhodobě spolupracovali schopní klavíristé, Jana Kadlecová, Ivana Žáková, Marta Belháčová, Jekatěrina Garbová, nyní Lukáš Kubenka. Sbor vystupoval především ve své vlasti, prožil krásné koncertní zájezdy do Příbrami, Kladna, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Karviné, Vsetína, Třanovic a jinam. Některé z nich byly soutěžní, jiné výměnné. Mnohá tělesa přijala pozvání a sbor tak mohl oplatit přátelské pohostinství doma ve Svinově. Těsné a upřímné přátelství se odvíjelo od několika výměnných zájezdů do Lanškrouna k ženskému sboru paní dirigentky Jarmily Uhlířové. Svinovské zpěvačky účinkovaly několikrát i v příhraniční oblasti polské. Přínosná pro sbor byla také účast na festivalech dobrého jména, jako je např. Klimkovický podzim, Hájecké jaro, Janáčkovy Hukvaldy nebo Ženská srdce v Jedovnici či Valašském Meziříčí, polský Trojok, Moravskotřebovské arkády apod.

Těleso odevždy tíhlo je spolupráci s dětským sborem. Byl to Dětský pěvecký sbor Svinov, pozdější Cantabo CZ, s nímž sbor spolupracoval v osmdesátých letech minulého století, k němuž se vrátil v posledním desetiletí a také po roce 2000. Spojení s dětmi (nyní se sborem Zvonoklíček vzniklým při Cantabu) přineslo sboru nemalé potěšení a také nový rozměr úspěchu u posluchačů.

Novou atmosféru přineslo i těsné propojení se Základní uměleckou školou v Ostravě- Svinově, jehož ředitelkou se na dvacet let (1992-2012) stala sbormistryně Lydie Romanská - Lidmilová. Spolupráce přinesla hodnoty ve formě společných koncertních, i zájezdových vystoupení, ale také organizační pomoc, které se věnovala sekretářka školy paní Jarmila Hejduková. Pro těsné spojení s dětskými sborovými složkami základní i základní umělecké školy bylo důležité působení ředitele základní školy, Mgr. Zdeňka Ivanča, který byl práci tělesa vždy nakloněn a nikdy neodmítl svou pomoc. Sbor dodnes zkouší v hudebně školy.

Dobroslav Lidmila po roce 2000 ztrácel fyzické síly, přesto se sborem ve zkouškách pracoval. Za léta své sbormistrovské i kompoziční práce pro sbory byl Unií českých pěveckých sborů poctěn Cenou Bedřicha Smetany, Lydie Romanská-Lidmilová Cenou Jana Šoupala, a později, kdy plně převzala vedení sboru, Zlatým odznakem s granáty a titulem Zasloužilý člen UČPS.

PhDr. Lydie Romanská - Lidmilová v současné době pracuje ve vrcholných funkcích Obce spisovatelů v Praze, předala tudíž vedení sboru manželskému páru, Petře a Lukáši Kubenkovým, erudovaným mladým muzikantům, v jejichž rodině je hudba pevně zakořeněna. Můžeme jmenovat tragicky zesnulého hudebního skladatele, profesora ostravské konzervatoře Josefa Kubenku nebo jeho syna Josefa Kubenku, bývalého dirigenta operetního souboru a pozdějšího sbormistra Smíšeného pěveckého sboru Ostrava. Petra Kubenková sbor vede od září 2013, její manžel je jí nápomocen jako dramaturg, korepetitor i sbormistr. Lydie Romanská Lidmilová zůstává čestnou sbormistryní, kontakty s tělesem ve formě pohostinských vystoupení pokračují.

Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily je stabilní, kvalitní těleso, v němž vládne přátelský duch, sbor, který obohacuje život členek a vystoupeními plnými energie a neskrývané radosti i jejich posluchače. Historie Historie Historie Historie Historie Historie Historie Historie Historie